Praha
ČeskyDeutschEnglish

Poskytované služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti soukromého i veřejného práva se zaměřením zejména na:

Obchodní právo:

  
 • právo společností (zakládání a změny obchodních společností)
 • sepisování obchodních smluv
 • stavební právo
 • úpadkové právo
 • právo duševního vlastnictví
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v soudních sporech
 • zastupování oprávněných i povinných v exekučních řízeních
 • zastupování v rozhodčích řízeních
 • vypracování právních analýz

Občanské právo:

  
 • sepisování smluv
 • převody nemovitostí
 • náhrada škody
 • dědické právo
 • rodinné právo
 • zastupování před soudy
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování oprávněných i povinných v exekučních řízeních
 • vypracování právních analýz

Pracovní právo:

 • sepisování smluv
 • uplatňování nároků z pracovněprávních vztahů
 • zastupování před soudy
 • vypracování právních analýz

Správní právo:

  
 • právo živnostenského podnikání
 • zastupování před správními orgány
 • zastupování před správními soudy
 • vypracování právních analýz

Trestní právo:

  
 • vypracování právních analýz
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Ústavní právo:

  
 • Ústavní stížnosti
 • zastupování před Ústavním soudem

Odměna:

Advokátní kancelář JUDr. PIŠTOROVÁ a partneři účtuje za poskytování právních služeb v souladu s ustanovením § 3 a násl. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, smluvní odměnu, jejíž výše činí v rozmezí od 1.500,- Kč / 1 hod do 4.000,- Kč / 1 hod + DPH, a to podle složitosti konkrétního případu. V jednotlivých kauzách je možné sjednat rovněž i paušální odměnu. Zahraničním subjektům je odměna účtována v EUR. Vynaložené hotové výdaje jsou účtovány zvlášť.